Villkor

 Information om betalning:
Betalning sker i samband med bildleverans.

Information om bildbeställning:
Inom cirka 14 dagar från fotograferingen får du tillgång till ett galleri med cirka 10-40 lätt redigerade bilder. Där kan du i lugn och ro välja ut vilka bilder du vill att jag ska gå vidare med. Från att du valt ut dina bilder tar det ytterligare cirka 14 dagar tills bilderna är helt klara. Tiden kan variera något beroende på hur mycket jobb jag har för tillfället. Bilderna levereras sedan via en mapp på internet eller på USB enligt önskemål. 

Reklamation levererade bilder:
Anmärkning på levererade bilder ska ske inom sju dagar från mottagandet, sedan anses bilderna som godkända. Endast fel i framkallningsprocessen kan reklameras eftersom beställaren tidigare sett och valt ut bilderna själv.

Beställaren/mottagaren har rätt att använda bilderna på följande sätt:

 • Publicera dom digitala bilderna på egen hemsida eller sociala medier och dylikt.
 • Vid publicering på Instagram tagga gärna @jyckenlycce och på Facebook JyckenLycce Hundfoto. Vid publicering på andra ställen som t.ex. hemsida skriv gärna: Foto: JyckenLycce Hundfoto.
 • Skriva ut/framkalla digitala bilder för eget bruk.
 • Skulle ni vilja använda bilderna till något ytterligare så är det bara att kontakta mig och fråga.

Beställaren/mottagaren har inte rätt att använda bilderna på följande sätt:

 • Delta i fototävlingar.
 • Sälja eller ge bort bilderna till annan än beställaren/mottagaren. 

Fotografen/JyckenLycce Hundfoto äger rätt att använda bilderna på följande sätt:

 • Använda bilderna i egen fysisk och digitalt portfolio.
 • Använda bilderna för egen marknadsföring genom annonsering i tryckt form.
 • Publicera bilderna på egen eller verksamhetens hemsida och sociala medier.
 • Publicera bilder i reklamsyfte på verksamhetens hemsida och sociala medier.
 • Delta i fototävlingar.

Förändring av bilder:
Ni får använda bilderna fritt på internet, skriva ut och skapa produkter. Bilderna får inte ändras på något sätt efter leverans, detta gäller även filter på t.ex. Instagram eller att göra bilderna svartvita. Ni får gärna använda bilderna som profil/omslagsbild på Facebook och andra sociala medier. Det är endast tillåtet att beskära bilderna för att passa som t.ex. profil, omslagsbild eller för att passa Instagrams stående format.

Kamerautrustning:
Om skada av bilder eller kamerautrustning skulle uppstå så inga bilder kan levereras är jag endast skyldig att återbetala redan betalt belopp, inga ytterligare krav kan riktas mot mig. Fotografen kan dock istället för återbetalning erbjuda en ny fotografering med samma innehåll.

Information om avbokning och utebliven ankomst:
Utebliven ankomst debiteras hela beloppet. Avbokning mindre än sju dagar innan fotografering debiteras 50% av beloppet. Undantag för sjukdom/sjukhusvistelse. Behöver ombokning göras så går detta att lösa om jag är ledig på det nya datumet. Ombokning är möjlig i upp till 6 månader.

Kunden har rätt att ångra sin bokning inom 14 dagar, därefter gäller bokningsvillkoren i detta avtal. 

Övriga villkor:
Bokad fotografering kan komma att flyttas fram med kort varsel beroende på väderlek.
Om du har några invändningar på något i avtalet vänligen kontakta mig så jag kan korrigera dokumentet jag tar med mig på fotograferingsdagen för påskrivning.